PÅSKE I DRONNINGLUND MED 4. KLASSERNE 5. april 2019 

PÅSKEDUGEN GÅ PÅSKEUGEN MED ELEVERNE

Martin - munk og mand. Fortællebilledtæppe + stjerneløb

RELIGIONSFRIHED 7.-10. klasse

Besøg fire nordjyske kirker på kirketour.dk

Online Julekalender

I samarbejde med de øvrige Folkekirkelige skoletjenester i Nordjylland, tilbyder vi igen i 2017 en julekalender til indskolingen mm. Kalenderen er en online kalender med at mix af facts om juletraditioner, julesalmer, samtalebilleder, kreative ”julerier” og aktive lege. Julekalenderen er enkel og lettilgængelig.
Hver dag har sin låge og de daglige aktiviteter kan afvikles på ca. 20-25 minutter. Du har måske ikke klassen hver dag, men så er her muligheden for et godt samarbejde med klassens øvrige lærere.
Når din klasse er tilmeldt får du et login, som giver adgang til julekalenderen og lærervejledning mm.

Målgruppe: Indskoling (Mellemtrin) 

Klassetrin: 0.-4. klasse

Fag: Kristendom, dansk

Mål: Kristendom: Bibelske fortællinger, sprog, historie, kultur mm.

Tid: Alle skoledage i december

 Varighed: 20-25 min. hver dag

Sted: I klassen

Kontakt: Login til julekalenderen fås ved tilmelding til Pia Uth, Folkekirkens Skoletjeneste: tlf. 2022 0078, e-mail: pia@skolekirke-broenderslev.dk. www.skolekirke-broenderslev.dk

Pris: Gratis