PÅSKE I DRONNINGLUND MED 4. KLASSERNE 5. april 2019 

PÅSKEDUGEN GÅ PÅSKEUGEN MED ELEVERNE

Martin - munk og mand. Fortællebilledtæppe + stjerneløb

RELIGIONSFRIHED 7.-10. klasse

Besøg fire nordjyske kirker på kirketour.dk

Englebesøg

2. klasserne på Søndergades Skole får denne dag besøg af skolekirkemedarbejderen, hvor de skal høre om Engle i Bibelen og selv lave engle