PÅSKE I DRONNINGLUND MED 4. KLASSERNE 5. april 2019 

PÅSKEDUGEN GÅ PÅSKEUGEN MED ELEVERNE

Martin - munk og mand. Fortællebilledtæppe + stjerneløb

RELIGIONSFRIHED 7.-10. klasse

Besøg fire nordjyske kirker på kirketour.dk

Esbjergevangeliet på Søndergades skole

Få besøg af Esbjergevangeliet på din skole! 

Esbjergevangeliet besøger denne uge Søndergades Skole

Se mere her: http://skolekirke-broenderslev.dk/esbjergevangeliet.aspx