PÅSKE I DRONNINGLUND MED 4. KLASSERNE 5. april 2019 

PÅSKEDUGEN GÅ PÅSKEUGEN MED ELEVERNE

Martin - munk og mand. Fortællebilledtæppe + stjerneløb

RELIGIONSFRIHED 7.-10. klasse

Besøg fire nordjyske kirker på kirketour.dk

Påskemåltid

2. klasse på Søndergades Skole får besøg af skolekirkemedarbejderen og skal smage på historien om den jødiske påske og høre om den Kristne påske