Esbjerg Evangeliet

PÅSKE I DRONNINGLUND MED 4. KLASSERNE 5. april 2019 

PÅSKEDUGEN GÅ PÅSKEUGEN MED ELEVERNE

Martin - munk og mand. Fortællebilledtæppe + stjerneløb

RELIGIONSFRIHED 7.-10. klasse

Påskemåltid

De to 3. klasser får besøg af skolekirkemedarbejderen og skal smage på historien om den jødiske påske og høre om den kristne påske.