PÅSKE I DRONNINGLUND MED 4. KLASSERNE 5. april 2019 

PÅSKEDUGEN GÅ PÅSKEUGEN MED ELEVERNE

Martin - munk og mand. Fortællebilledtæppe + stjerneløb

RELIGIONSFRIHED 7.-10. klasse

Besøg fire nordjyske kirker på kirketour.dk

Påskemåltid i indkolingen

1. og 2. klasse får besøg af skolekirkemedarbejderen og skal smage på historien om den jødiske påske