Esbjerg Evangeliet

PÅSKE I DRONNINGLUND MED 4. KLASSERNE 5. april 2019 

PÅSKEDUGEN GÅ PÅSKEUGEN MED ELEVERNE

Martin - munk og mand. Fortællebilledtæppe + stjerneløb

RELIGIONSFRIHED 7.-10. klasse

Engle i Bibelen

1. klasse får besøg af Skolekirkemedarbejderen og skal høre om Engle i bibelen og selv lave en engel