PÅSKE I DRONNINGLUND MED 4. KLASSERNE 19. marts 2021

PÅSKEDUGEN GÅ PÅSKEUGEN MED ELEVERNE

Martin - munk og mand. Fortællebilledtæppe + stjerneløb

Nyhed til 7.- 9. kl. med novelle af Kenneth Bøgh Andersen

Mosaik og kristne symboler

For klog til tro

For klog til tro

En projektdag om forholdet mellem tro og viden for alle skoler i Aalborg Stift.

Tilmelding fra 17. juni på www.skole-kirke-aalborg.dk. Vær hurtig, da der kun er plads til 20 nordjyske klasser i alt. Og desuden kun én klasse fra hver skole

Naturvidenskab og kristendom på dagsordenen

Temadage for overbygningen med oplæg, workshop og aktiviteteter

FORKLOGTILTRO? Konflikten mellem tro og viden kan fylde meget for børn og især unge. Målet med projekteter,at eleverne oplever og erfarer,at den naturvidenskabelige og den religiøse tilgang til virkeligheden har hver sit sæt af metoder og kvaliteter.

Eleverne skal i løbet af projektdagen opleve eksempler på,at det tilgange tilsammen kan give en rigere og mere nuanceret beskrivelse af et emne,end hvis man blot benyttede en enkelt tilgang.

FORLØBET AF DAGEN
Skuespiller og instruktør Martin Ringsmose fra AalborgTeater laver en dramatisk fortælling over Peter Seebergs novelle Patienten.

Herefter er der oplæg imindre hold ved Martin Østergaard Andersen. Martin har tidligere undervist målgruppen i fysik og harlæst fysik og nanoteknologi på AarhusUniversitet.
Senere / samtidig skal eleverne klassevis deltage i 3 workshops:

Kunstworkshop ved kunstnerJesperOlsen,

Forumspil/filosofi ved skole-kirke-konsulenterne  

Oplæg om den svære samtale ved sygehuspræsterne Ruth Østergaard Andersen og Lotte Lyngby samt sognepræst ved Vor Frelsers Kirke Jesper Fodgaard. Dagen afsluttes fælles forde 4 skoleklasser.

Gratis deltagelse og transporten betalt

SE PROGRAMMET HER