Esbjergevangeliet

PÅSKE I DRONNINGLUND MED 4. KLASSERNE 27. marts 2020 

PÅSKEDUGEN GÅ PÅSKEUGEN MED ELEVERNE

Martin - munk og mand. Fortællebilledtæppe + stjerneløb

Via Dolorosa Påskevandring for 4. - 6. klasse

RELIGIONSFRIHED 7.-10. klasse

Nyhed til 7.- 9. kl. med novelle af Kenneth Bøgh Andersen

Symboler og mosaik

Mosaik og kristne symboler
Undervisningsmateriale og workshop

4.-5. klasse
Hjertet, ankeret, korset og fisken - hvad står de kristne symboler egentlig for og hvilken historie fortæller de?
Symbolerne ses ofte i mosaikkunst, som også har en lang tradition bag sig.

Der tilsendes et undervisningsmateriale til læreren der indeholder baggrundsstof om de kristne symboler og deres betydning, og bibelske fortællinger der knytter sig til symbolerne samt lidt om mosaikkunstens historie. 

Klassen arbejder med emnet forud for et  besøg af mosaikkunstner Inge Bøgel Lassen, som kommer ud i klassen (2 lektioner pr. klasse) og fremstiller mosaikkunst med eleverne.
Inge har arbejdet som billedkunstlærer hele sit arbejdsliv og har sideløbende udviklet sig til en dygtig mosaikkunstner. https://www.facebook.com/Mosaikkunst-Inge-B%C3%B8gel-Lassen-427337850934191/