PÅSKE I DRONNINGLUND MED 4. KLASSERNE 19. marts 2021

PÅSKEDUGEN GÅ PÅSKEUGEN MED ELEVERNE

Martin - munk og mand. Fortællebilledtæppe + stjerneløb

Nyhed til 7.- 9. kl. med novelle af Kenneth Bøgh Andersen

Mosaik og kristne symboler

Martin, Munk og mand, fortælletæppe

I denne uge står fortælletæppet Martin, Munk og Mand på Hedegårdsskolen i Brønderslev. 

Skal din klasse have et brush-up om Luther (5.-6. + 8.-9.-10. klasse), er I velkomne. Kontakt Pia og hør mere!