PÅSKE I DRONNINGLUND MED 4. KLASSERNE 19. marts 2021

PÅSKEDUGEN GÅ PÅSKEUGEN MED ELEVERNE

Martin - munk og mand. Fortællebilledtæppe + stjerneløb

Nyhed til 7.- 9. kl. med novelle af Kenneth Bøgh Andersen

Mosaik og kristne symboler

For klog til tro

En projektdag i Aalborg om forholdet mellem tro og viden, for 9. og 10. klasser fra hele Nordjylland

Naturvidenskab og kristendom på dagsordenen

Temadage for overbygningen med oplæg, workshop og aktiviteteter

FOR KLOG TIL TRO? Konflikten mellem tro og viden kan fylde meget for børn og især unge. Målet med projekteter,at eleverne oplever og erfarer,at den naturvidenskabelige og den religiøse tilgang til virkeligheden har hver sit sæt af metoder og kvaliteter.

Eleverne skal i løbet af projektdagen opleve eksempler på,at det tilgange tilsammen kan give en rigere og mere nuanceret beskrivelse af et emne,end hvis man blot benyttede en enkelt tilgang.

FORLØBET AF DAGEN
Skuespiller og instruktør Martin Ringsmose fra AalborgTeater laver en dramatisk fortælling over Peter Seebergs novelle Patienten.

Herefter er der oplæg i mindre hold ved en naturvidenskabsmand

Kunstworkshop v. skolekirke-konsulenterne

Forumspil/filosofi ved skolekirke-konsulenterne  

Oplæg om den svære samtale ved forskellige præster.

Dagen afsluttes fælles for de 4 skoleklasser.

Gratis deltagelse 

Tilmeldingen er åben mellem 22. juni og 1. september. Hent al information og læs mere om projektet i linket: 
 Se mere her 

Indbydelse og materiale sendes ud senere til alle skoler med overbygningsklasser