PÅSKE I DRONNINGLUND MED 4. KLASSERNE 19. marts 2021

PÅSKEDUGEN GÅ PÅSKEUGEN MED ELEVERNE

Martin - munk og mand. Fortællebilledtæppe + stjerneløb

Nyhed til 7.- 9. kl. med novelle af Kenneth Bøgh Andersen

Mosaik og kristne symboler

Esbjergevangeliet

Esbjergevangeliet kan i denne uge opleves på Dronninglund Skole

Alle klasser 1.-10 + specialklasser tilbydes introduktioner og alderssvarende opgaver mm.