Esbjergevangeliet

PÅSKEDUGEN GÅ PÅSKEUGEN MED ELEVERNE

Martin - munk og mand. Fortællebilledtæppe + stjerneløb

Nyhed til 7.- 9. kl. med novelle af Kenneth Bøgh Andersen

Mosaik og kristne symboler

Kirketour.dk: 4 online lektioner om 4 kirker

Arlette. Filmfremvisning og workshop

Overbygningselever i specialaftsnittet skal se filmen Arlette - en historie vi aldrig må glemme. 

Sammen med skolekirkemedarbejderen ser de filmen og arbejder med de problemstillinger, der rejses. 

Se mere om filmen og workshoppen her: https://skolekirke-broenderslev.dk/arlette-en-historie-vi-aldrig-maa-glemme.aspx