Esbjerg Evangeliet

PÅSKE I DRONNINGLUND MED 4. KLASSERNE 5. april 2019 

PÅSKEDUGEN GÅ PÅSKEUGEN MED ELEVERNE

Martin - munk og mand. Fortællebilledtæppe + stjerneløb

RELIGIONSFRIHED 7.-10. klasse

Få styr på Bibelen og de mange historier på en sjov og engagerende måde!

I "Bibeleventyret" lærer eleverne på ekstremt kort tid om de bibelske historier, deres indbyrdes sammenhæng og Bibelens geografi. 
Via fortælling, spontane dramastykker med børnene, en kæmpe Bibel i træ med overraskelser i 66 små æsker/bøger, samt lidt trylleri og rap, gennemgåes hele GT (Det gamle testamente) eller NT (Det nye testamente) på i alt 6 skoletimer (3 x 2 timer til enten GT eller NT). Børnene lærer ved hjælp af fagter og nøgleord selv at genfortælle hele GT eller NT på under 2 minutter! Ikke mange voksne kan gøre dem dén kunst efter...
Hele klasselokalet laves desuden om til et "landkort", så børn f.eks. sidder i Israel, i Egypten eller ved Sinai-bjerget.

Bibeleventyret i sin nuværende form stammer fra Sverige, hvor der laves over 1000 Bibeleventyr-forløb med lokale skoleklasser om året! Undervisningen er klasseundervisning – på din skole.

Tid: Efter aftale

Varighed: Hvert modul (GT/NT) tager 3 x 2 lektioner. Alternativt kan undervisningen holdes på en hel dag med 6 lektioner. Forløbet omfatter både Det gamle testamente (GT) og Det nye testamente (NT) – men de kan tages hver for sig.

Underviser:
 Inge Bech Hansen, uddannet Bibeleventyrformidler, lærer og kirke- og kulturmedarbejder i Brønderslev Kirke
 

Sted: På skolen

Kontakt: Tilmelding til Pia Uth, Folkekirkens Skoletjeneste: tlf. 2022 0078, e-mail: pia@skolekirke-broenderslev.dk. www.skolekirke-broenderslev.dk