Esbjergevangeliet

PÅSKE I DRONNINGLUND MED 4. KLASSERNE 27. marts 2020 

PÅSKEDUGEN GÅ PÅSKEUGEN MED ELEVERNE

Martin - munk og mand. Fortællebilledtæppe + stjerneløb

Via Dolorosa Påskevandring for 4. - 6. klasse

RELIGIONSFRIHED 7.-10. klasse

Nyhed til 7.- 9. kl. med novelle af Kenneth Bøgh Andersen

Få styr på Bibelen og de mange historier på en sjov og engagerende måde!

BEMÆRK: I SKOLEÅRET 2019-2020, TILBYDES BIBELEVENTYRET KUN I DRONNINGLUND OG BRØNDERSLEV

I "Bibeleventyret" lærer eleverne på ekstremt kort tid om de bibelske historier, deres indbyrdes sammenhæng og Bibelens geografi. 
Via fortælling, spontane dramastykker med børnene, en kæmpe Bibel i træ med overraskelser i 66 små æsker/bøger, samt lidt trylleri og rap, gennemgåes hele GT (Det gamle testamente) eller NT (Det nye testamente) på i alt 6 skoletimer (3 x 2 timer til enten GT eller NT). Børnene lærer ved hjælp af fagter og nøgleord selv at genfortælle hele GT eller NT på under 2 minutter! Ikke mange voksne kan gøre dem dén kunst efter...
Hele klasselokalet laves desuden om til et "landkort", så børn f.eks. sidder i Israel, i Egypten eller ved Sinai-bjerget.

Bibeleventyret i sin nuværende form stammer fra Sverige, hvor der laves over 1000 Bibeleventyr-forløb med lokale skoleklasser om året! Undervisningen er klasseundervisning – på din skole.

Varighed: Hvert modul (GT/NT) tager 3 x 2 lektioner. 
Forløbet omfatter både Det gamle testamente (GT) og Det nye testamente (NT) – men de kan tages hver for sig, dog forudsætter et forløb i NT at man har haft GT først. 

 

Brønderslev By: Hedegårdsskolen, Skolegades Skole, Søndergades Skole¨. Efter aftale på skolen. 

Underviser:  Inge Bech Hansen, uddannet Bibeleventyrformidler, lærer og kirke- og kulturmedarbejder i Brønderslev Kirke.

Tilmelding og aftale direkte med Inge:  Tlf. 40 41 32 94 eller mail:  inge.kirkeogkulturmedarbejder@broenderslevkirke.dk

Dronninglund Skole

Bibeleventyr i Det Gamle Testamente er et tilbud til 4. klasserne på Dronninglund Skole i skoleåret 2019-20, og når klasserne er kommet i 5. klasse, vil der være et tilbud om Bibeleventyr i Det Nye Testamente. De to tilbud er afhængige af hinanden på den måde, at klassen skal have haft Bibeleventyr i Det Gamle Testamente i 4. klasse, hvis man ønsker Bibeleventyr i Det Nye Testamente i 5. klasse, men man forpligter sig ikke på at fortsætte med Det Nye Testamente i 5. klasse.
Underviser: Kirke- og Kulturmedarbejder Ann Bidstrup Lebech, som er uddannet folkeskolelærer og har arbejdet som sådan i 18 år, tilbyder at komme ud i 4. klasserne på Dronninglund skole og fortælle Bibeleventyr fra efter efterårsferien og resten af skoleåret. Forløbet, som varer 3 x 90 minutter, skal helst ligge i fortløbende uger.

Læs indbydelse fra Ann til 4. klasse her

Tilmelding og aftale om tidspunkt: Ann Bidstrup Lebech, email: anel@km.dk,  tlf. 51 52 02 90