Esbjergevangeliet

PÅSKE I DRONNINGLUND MED 4. KLASSERNE 1. april 2022

PÅSKEDUGEN GÅ PÅSKEUGEN MED ELEVERNE

Martin - munk og mand. Fortællebilledtæppe + stjerneløb

Nyhed til 7.- 9. kl. med novelle af Kenneth Bøgh Andersen

Why We Wear - Engelsk og kristendom for indskolingen

Hvordan ser en engel ud?

Englebesøg i din klasse (1.-3. klasse) 

December er juletid og engletid - og Bibelen er fuld af gode historier om engle. Faktisk er det sådan, at nå der sker noget nyt og stort i Bibelens historier, så er der engle på færde. Hør nogle af historierne med din indskolingsklasse! 

Op til jul tilbyder vi et forløb om Engle i Bibelen til indskolingen. Det er et gæstelærerbesøg af to lektioners varighed (ca 1½ time), med fortælling og et lille LEGO-engleværksted eller opgaver, hvor de største selv skal illustrere en englefortælling. 

Det er gratis at få skolekirkemedarbejderen ud - men spørg gerne dine kolleger, om der er andre, som kunne tænke sig et besøg samme dag - når vi er ude hos jer alligevel! 

Tilbydes i december 2020 - men kan også lade sig gøre resten af året efter aftale!

Skriv til Pia