PÅSKE I DRONNINGLUND MED 4. KLASSERNE 19. marts 2021

PÅSKEDUGEN GÅ PÅSKEUGEN MED ELEVERNE

Martin - munk og mand. Fortællebilledtæppe + stjerneløb

Nyhed til 7.- 9. kl. med novelle af Kenneth Bøgh Andersen

Mosaik og kristne symboler

AKTIV DØDSHJÆLP og "Et værdigt liv"

Undervisningsmateriale og workshop med besøg skolekirkemedarbejderen
Aktiv dødshjælp og  diskussionen om ”Et værdigt liv” er et par højaktuelle emner - bl.a. med
Svend Lings, formand for foreningen Læger for Aktiv Dødshjælp, som for nyligt har udgivet en selvmordsmanual, hvor mennesker kan få vejledning om hvordan de kan få afsluttet livet.

Nu tilbyder vi et fleksibelt forløb med undervisningsmateriale og en workshop, hvor eleverne kan diskutere emnet på baggrund af Cases og oplæg. Varighed to-tre lektioner efter aftale. 

Tid: Tidspunktet aftales individuelt på din skole Bestilles hos skolekirkemedarbejder Pia

Forberedelsesmaterialet til foredrag/workshop kan hentes her: 

Som baggrund og introduktion kan bruges disse klip fra Youtube, avisartikler mm