Esbjerg Evangeliet

PÅSKE I DRONNINGLUND MED 4. KLASSERNE 5. april 2019 

PÅSKEDUGEN GÅ PÅSKEUGEN MED ELEVERNE

Martin - munk og mand. Fortællebilledtæppe + stjerneløb

RELIGIONSFRIHED 7.-10. klasse

Her finder du tilbud særligt målrettet indskolingseleverne. 

Ud over de nævnte tilbud er du altid velkommen til at kontakte din lokale kirke. Fx kan man tage på "virksomhedsbesøg" og opleve kirken indefra, høre hvad præsten, organisten eller graveren laver mm. 

En tur på kirkegården kan også anbefales!

Du er også altid velkommen til at ringe eller skrive til skolekirkemedarbejder Pia, hvis du har spørgsmål, søger materiale el. lign. til et bestemt emne osv.