Esbjergevangeliet

PÅSKE I DRONNINGLUND MED 4. KLASSERNE 27. marts 2020 

PÅSKEDUGEN GÅ PÅSKEUGEN MED ELEVERNE

Martin - munk og mand. Fortællebilledtæppe + stjerneløb

Via Dolorosa Påskevandring for 4. - 6. klasse

RELIGIONSFRIHED 7.-10. klasse

Nyhed til 7.- 9. kl. med novelle af Kenneth Bøgh Andersen

Her finder du tilbud særligt målrettet indskolingseleverne. 

Ud over de nævnte tilbud er du altid velkommen til at kontakte din lokale kirke. Fx kan man tage på "virksomhedsbesøg" og opleve kirken indefra, høre hvad præsten, organisten eller graveren laver mm. 

En tur på kirkegården kan også anbefales!

Du er også altid velkommen til at ringe eller skrive til skolekirkemedarbejder Pia, hvis du har spørgsmål, søger materiale el. lign. til et bestemt emne osv.