Esbjergevangeliet

PÅSKEDUGEN GÅ PÅSKEUGEN MED ELEVERNE

Martin - munk og mand. Fortællebilledtæppe + stjerneløb

Nyhed til 7.- 9. kl. med novelle af Kenneth Bøgh Andersen

Mosaik og kristne symboler

Kirketour.dk: 4 online lektioner om 4 kirker

Undervisningsmaterialet Re:formation lægger op til at besøge kirken. 

Her kan Fortællespillet  Martins verden (som findes i elevbogen Re:minder, side 24) foregå og bagefter kan præsten (eller kirke- og kulturmedarbejderen/skolekirkemedarbejderen eller en anden)  fortælle noget om det aktuelle kirkerum og de ændringer, som reformationen får for gudstjenesten og kirkerummets indretning. 

Find din lokale præst her for at aftale et kirkebesøg. (Skolekirkemedarbejder Pia hjælper også gerne med at formidle kontakten til kirkerne)

Her findes en vejledning omkring kirkebesøget - især med lidt baggrundstof til præsten