Esbjerg Evangeliet

PÅSKE I DRONNINGLUND MED 4. KLASSERNE 5. april 2019 

PÅSKEDUGEN GÅ PÅSKEUGEN MED ELEVERNE

Martin - munk og mand. Fortællebilledtæppe + stjerneløb

RELIGIONSFRIHED 7.-10. klasse

I dette skoleår tilbydes flg. kurser/introduktioner for lærere mm. 

Kursus om prøven i kristendom-historie-samfundsfag, fokus på ”produktet”.

Både kurser for lærere og et elevkursus for elever i 9. klasse. Se mere her

Fagudvalgsmøde, Kristensom, hvor skolekirkemedarbejderen kommer ud og præsenterer skolekirketilbud og lytter til idéer og ønsker. Se mere her