PÅSKE I DRONNINGLUND MED 4. KLASSERNE 19. marts 2021

PÅSKEDUGEN GÅ PÅSKEUGEN MED ELEVERNE

Martin - munk og mand. Fortællebilledtæppe + stjerneløb

Nyhed til 7.- 9. kl. med novelle af Kenneth Bøgh Andersen

Mosaik og kristne symboler

Martin - Munk og mand. Fortællebilledtæppe og stjerneløb for 5.-6. og 8.-9. klasse

I 2017 var det 500 år siden, at Martin Luther slog sine 95 teser op på porten til slotskirken i Wittenberg - en begivenhed der blev startskuddet til Reformationen. Fordi religion gennemsyrede hele 1500-tallets forestillingsverden, fik reformationen vidtrækkende konsekvenser - for opfattelsen af individet, for de sociale forhold, for forholdet mellem mænd og kvinder, for opdragelse og undervisning - og meget andet - også her i Danmark.
Hvem var ham Martin Luther - hvad gjorde ham til en af de vigtigste personer i kirkens historie - og hvorfor er han stadig aktuel?

Tag eleverne med på en "rejse" gennem Martin Luthers liv og tanker. Med udgangspunkt i et godt 5 meter langt fortælletæppe, illustreret af grafiker Hakon Lund Jensen, Ejstrupholm, følger vi i Luthers fodspor og får et indblik i hvem han var som menneske og viden om hans tanker og hans betydning for reformationen - også her i Danmark.

Fortællingen om Martin Luther og hans betydning for kirkehistorien indgår som et vigtigt element under kompetenceområdet: kristendom.

Tilbuddet tilpasses det aktuelle klassetrin - der tages altid udgangspunkt i det 5 meter lange "LUTHER-FORTÆLLETÆPPE", suppleret med stjerneløb med opgaver. 

FAGDAG: Fortælletæppe og stjerneløb kan også indgå i en fagdag, udbygget med fællessang, film og reformationsstratego - alt efter hvad vi aftaler. 

LOKALT PÅ SKOLEN/LOKAL KIRKE (5.-6. + 8.-9. kl.). Aftal et tidspunkt med skolekirkemedarbejder Pia