Via Dolorosa Påskevandring for 4. - 6. klasse

Mosaik og kristne symboler

Why We Wear - Engelsk og kristendom for indskolingen

Monstre på spil - i kristendom, myter og folketro.
Nyt indskolingsprojekt

Jesus og Lynvild, udskolingen

Matematik i den lokale kirke handler om at tælle, måle, finde figurer og former...

For indskolingen!
Materialet fås hos skolekirkemedarbejderen - og det er klar til brug med baggrundsviden og kopiark. Materialet er venligst udlånt af  Skolekirkesamarbejdet på Syd- og Midtfyn.

Det overordnede formål er todelt. Eleverne skal lære om kirkerummets opbygning og de symboler og dekorationer, man møder i rummet, samtidig med at de benytter dette historiske og æstetisk spændende rum til at få matematisk viden og færdigheder.

Beskrivelse af forløbet

Omdrejningspunktet for dette emne er et besøg i den lokale kirke og på kirkegården, hvis der er én tilknyttet kirken eller hvis der er én i nærheden. Besøget i kirken kan være i et modul, men det er selvfølgelig kun godt, hvis der er længere tid til rådighed. På kirkegården behøver man ikke at bruge lige så lang tid, men det vil være en god idé at råde over lidt mere end en lektion.
Inden besøget i kirken og på kirkegården skal eleverne have en grundlæggende  viden om, hvordan en kirke er opbygget, og hvilke funktioner og ritualer der udføres forskellige steder i den. Desuden skal de vide, hvad et kvadrat, et rektangel, en firkant, en trekant og en cirkel er. Det er også godt, hvis eleverne kan finde ud af at bruge et optællingsskema, samt har en idé om hvordan man laver en lille hyppighedstabel.   
Længere fremme i denne undervisningsvejledning er der en beskrivelse af, hvordan  man kan bygge forløbet op lektion for lektion. 
Efter besøget i kirken og på kirkegården arbejder eleverne videre med kopiarkene med et kristendomsfagligt og matematisk indhold og med de skitser eller lignende, de har udarbejdet under besøgene.
Hele forløbet kan munde ud i korte fremlæggelser, klassesamtaler og en udstilling  på f.eks. læringscentret.

Kontakt Trine for at modtage materialet