Esbjergevangeliet

PÅSKEDUGEN GÅ PÅSKEUGEN MED ELEVERNE

Martin - munk og mand. Fortællebilledtæppe + stjerneløb

Nyhed til 7.- 9. kl. med novelle af Kenneth Bøgh Andersen

Mosaik og kristne symboler

Kirketour.dk: 4 online lektioner om 4 kirker

Moderne Asatro

I foråret 2016 indviede mode-kendis Jim Lyngvild sit eget private gudehov, med deltagelse af bl.a. Inger Støjberg og Pia Kjærsgaard. Det vakte en del røre - for hvordan kan en minister og folketingets formand deltage i en sådan begivenhed, som markerer indvielsen til en anden religion?

En del danskere bekender sig som Asatroende og lægger ikke skjul på at de dyrker Thor og Odin og de andre nordiske guder i en eller anden form. I 2003 blev Forn Sidr godkendt som trossamfund af Kirkeministeriet. 

Hvad tror de på - og er den en genoplivning af den gamle nordiske religion der sker? Se mere her

Skolekirkemedarbejder Pia Uth tilbyder et gæstelærerforedrag om emnet Moderne Asatro.

I forbindelse med en emnekreds på religionsvidenskabs-studiet brugte jeg Forn Sidr som eksempel til belysning af min egen generations forhold til religion. Siden har jeg holdt en del foredrag om emnet.