Esbjergevangeliet

PÅSKEDUGEN GÅ PÅSKEUGEN MED ELEVERNE

Martin - munk og mand. Fortællebilledtæppe + stjerneløb

Nyhed til 7.- 9. kl. med novelle af Kenneth Bøgh Andersen

Mosaik og kristne symboler

Kirketour.dk: 4 online lektioner om 4 kirker

Når præsten tager med i krig - Foredrag/workshop med Flyverpræst Thomas A. Uth, BrønderslevEr krig vejen til fred? Må man godt slå ihjel når det er i krig? Hvordan lever soldaterne med deres samvittighed bagefter?

Når danske soldater bliver sendt til andre lande for at deltage i krig, er der altid feltpræster med. Uanset hvad man politisk og ideologisk mener om at føre krig, er det et faktum, at de udsendte soldater har brug for én at tale med, når livets eksistentielle spørgsmål ikke mindst i en sådan situation bliver sat på spidsen.

I dette foredrag giver sogne– og flyverpræst Thomas Uth, Brønderslev eleverne et indblik i livet som flyverpræst. Thomas Uth har siden 2012 været flyverpræst, dvs. feltpræst for folkene på Flyvestation Aalborg (Air Transport Wing). Han har været udsendt til Afghanistan, Senegal/Mali, Mali og senest Kuwait /Irak og har desuden fast træffetid på Flyvestationen og bidrager til stabsmøder, står til rådighed for veteraner, holder felt-gudstjenester mm

Mål: (kristendom)
Kompetenceområde: Livsfilosofi og etik.
Færdigheds-og vidensmål: Etik: Eleven kan reflektere over etiske principper og moralsk praksis i mellemmenneskelige relationer.
Eleven har viden om etik og moralsk praksis i et mellemmenneskeligt perspektiv.
Læringsmål: At eleverne bliver stillet over for tanker og eksistentielle problemstillinger, som udsendte soldater dagligt må forholde sig til. 

Kan bestilles hele skoleåret