Esbjergevangeliet

PÅSKEDUGEN GÅ PÅSKEUGEN MED ELEVERNE

Martin - munk og mand. Fortællebilledtæppe + stjerneløb

Nyhed til 7.- 9. kl. med novelle af Kenneth Bøgh Andersen

Mosaik og kristne symboler

Kirketour.dk: 4 online lektioner om 4 kirker

Etikworkshops

O_etik_aktiv_doedshjaelp.jpg
27-11-2018

Workshop 1: Sociale medier og Den barmhjertige samaritaner:
Ved hjælp af film, cooperative learning og billeder, arbejder eleverne med begrebet næstekærlighed, og kommer omkring "Den gyldne regel" og menneskesyn. 
Workshoppen varer to lektioner. 6.-9. klasse

Workshop 2: Aktiv dødhjælp og assisteret selvmord. 
Med udgangspunkt i klip fra et par nye tv-udsendelser, diskuteres aktiv dødshjælp. Eleverne skal arbejde med spørgsmål som Hvad er et værdigt liv, må man godt slå ihjel osv. 

Workshoppen varer to lektioner, for overbygningen.

 

Kontakt skolekirkemedarbejder Pia, hvis du ønsker en workshop til din klasse