Esbjergevangeliet

PÅSKE I DRONNINGLUND MED 4. KLASSERNE 27. marts 2020 

PÅSKEDUGEN GÅ PÅSKEUGEN MED ELEVERNE

Martin - munk og mand. Fortællebilledtæppe + stjerneløb

Via Dolorosa Påskevandring for 4. - 6. klasse

RELIGIONSFRIHED 7.-10. klasse

Nyhed til 7.- 9. kl. med novelle af Kenneth Bøgh Andersen

Etikworkshops

O_etik_aktiv_doedshjaelp.jpg
27-11-2018

Workshop 1: Sociale medier og Den barmhjertige samaritaner:
Ved hjælp af film, cooperative learning og billeder, arbejder eleverne med begrebet næstekærlighed, og kommer omkring "Den gyldne regel" og menneskesyn. 
Workshoppen varer to lektioner. 6.-9. klasse

Workshop 2: Aktiv dødhjælp og assisteret selvmord. 
Med udgangspunkt i klip fra et par nye tv-udsendelser, diskuteres aktiv dødshjælp. Eleverne skal arbejde med spørgsmål som Hvad er et værdigt liv, må man godt slå ihjel osv. 

Workshoppen varer to lektioner, for overbygningen.

 

Kontakt skolekirkemedarbejder Pia, hvis du ønsker en workshop til din klasse