Via Dolorosa Påskevandring for 4. - 6. klasse

Mosaik og kristne symboler

Why We Wear - Engelsk og kristendom for indskolingen

Monstre på spil - i kristendom, myter og folketro.
Nyt indskolingsprojekt

Jesus og Lynvild, udskolingen

Nyhed til mellemtrinnet: Virtuel Kirketour - besøg forskellige tiders kirker

kirketour3.JPG
31-05-2018

Besøg fire forskellige kirker ved at klikke ind på www.kirketour.dk. Gratis og frit tilgængeligt!

Det overordnede emne/tema for nærværende undervisningsmateriale er kirkehistorie. Med udgangspunkt i Fælles Mål for faget kristendomskundskab sætter materialet fokus på: ”kristendommen og dens forskellige udtryk i historisk og nutidig sammenhæng”.

Aldersmæssigt er materialet udarbejdet med henblik på brug i undervisningen på mellemtrinnet (4. – 6. klassetrin).

Eleverne kommer med Den virtuelle KIRKETOUR på en tur rundt til en række forskellige udvalgte kirker i de områder, som de fem skoletjenester dækker. De får herigennem mulighed for at erhverve sig viden om, hvordan kirkerne fremstår og har fungeret op igennem historien, hvilke karakteristika der er typiske for forskellige stilperioder og kendskab til enkelte væsentlige inventarmæssige elementer.

For overskuelighedens skyld sættes der i materialet fokus på:

  den romanske kirke

  den gotiske kirke

  den nyere kirke (ca. 100 år)

  den moderne kirke

Læs mere her