Esbjergevangeliet

PÅSKE I DRONNINGLUND MED 4. KLASSERNE 27. marts 2020 

PÅSKEDUGEN GÅ PÅSKEUGEN MED ELEVERNE

Martin - munk og mand. Fortællebilledtæppe + stjerneløb

Via Dolorosa Påskevandring for 4. - 6. klasse

RELIGIONSFRIHED 7.-10. klasse

Nyhed til 7.- 9. kl. med novelle af Kenneth Bøgh Andersen

PÅSKEVANDRINGEN VIA DOLOROSA

Via_Dolorosa3.JPG
03-04-2017

INDBYDELSE til 4. og 5. klasserne: PÅSKEVANDRING-ROLLESPIL Via Dolorosa ("Smertens vej")

Varighed: ca. 75 minutter. Hertil skal beregnes 1-2 lektioner til forberedelse på klassen.

"VIA DOLOROSA" er et projekt, der har til formål at give eleverne viden om påskefortællingen.

En vandring igennem byens gader med start og slut ved kirken. På ruten er der 8 stationer med elevaktiviteter. Alle elever iklædes kostumer (som skolekirketjenesten har) og har en rolle med korte replikker, talekor og råb.  Jesu tilfangetagelse, domfældelsen, Peters fornægtelse, Simon af Kyrene, vandringen mod Golgatha og meget andet. Vi slutter vandringen i kirken, hvor vi ønsker hinanden glædelig påske med sang og billeder. Alle elever i klasserne deltager i afviklingen og dragter, roller og replikker gør vandringen autentisk.

Der deltager 2 klasser (Eller ca. 40-50 børn) i hver vandring og de tilmeldte klasser får udleveret materiale med tekster, replikker, tips og ideer til arbejdet med påskens begivenheder i starten af marts. Bemærk, at man ikke behøver at lære replikkerne helt udenad inden vandringen. Man kan fx klippe børnenes replikker ud på forhånd, og så kan de have dem med i hånden.

"VIA DOLOROSA" er en bearbejdning af et projekt, som Folkekirkens Skoletjeneste i Hjørring og Aalborg har gennemført med stor tilslutning og succes gennem flere år.

Tilmelding snarest muligt og nærmere info til

Skolekirkemedarbejder Pia UthTlf. 20220078 eller pia@skolekirke-broenderslev.dk