PÅSKE I DRONNINGLUND MED 4. KLASSERNE 19. marts 2021

PÅSKEDUGEN GÅ PÅSKEUGEN MED ELEVERNE

Martin - munk og mand. Fortællebilledtæppe + stjerneløb

Nyhed til 7.- 9. kl. med novelle af Kenneth Bøgh Andersen

Mosaik og kristne symboler

Religionsfrihed - nyt aktuelt materiale

Fingeraftryk.jpg
02-01-2018

Et hvert menneske har ret til at have den livsopfattelse, tro og religion, som det selv ønsker! Religionsfrihed er samtidig retten til at praktisere sin religion og til at skifte religion. Det er også retten til slet ikke at have en religion.

​I skal arbejde med:

  • Hvad vil det sige at have religionsfrihed?

  • Hvad er forskellen på religionsfrihed i det offentlige og i det private rum?

  • Hvilke love og konventioner hviler religionsfriheden på?

  • Hvordan kan man i et samfund og i en skole leve sammen selv om man er forskellige og har forskellige livssyn

Materialet består af en hjemmeside, lærervejledninger, tekster, case-kort, bord-rollespil og oplæg til eksamen

Læs mere her

Få adgang til hjemmesiden, hvor alt kan findes og bestil materialet hos skolekirkemedarbejder Pia