PÅSKE I DRONNINGLUND MED 4. KLASSERNE 5. april 2019 

PÅSKEDUGEN GÅ PÅSKEUGEN MED ELEVERNE

Martin - munk og mand. Fortællebilledtæppe + stjerneløb

RELIGIONSFRIHED 7.-10. klasse

Besøg fire nordjyske kirker på kirketour.dk

PÅSKEPROJEKT med teater og påskesalmesang i Dronninglund 

Det årlige arrangement for 4. klasserne på skolerne i Dronninglund, Asaa, Hjallerup, Klokkerholm, Flauenskjold Skole og Agersted Friskole

Fredag 5. april 2019 i Dronninglund Kirke. 

Programmet kommer til at bestå af Påskesalmesang og en helt ny påske-musik-fortælling med teatermusik-gruppen Elantori, som mange vil kende fra teaterstykket Sorrig og glæde.

Desuden er der tid til at gå på opdagelse i den gamle klosterkirke, hvor præsterne er klar til at kigge på kalkmalerier og undre sig over billederne på altertavlen sammen med eleverne. 

Indbydelse og forberedelsesmateriale er delt ud på skolerne!