Esbjergevangeliet

PÅSKEDUGEN GÅ PÅSKEUGEN MED ELEVERNE

Martin - munk og mand. Fortællebilledtæppe + stjerneløb

Nyhed til 7.- 9. kl. med novelle af Kenneth Bøgh Andersen

Mosaik og kristne symboler

Kirketour.dk: 4 online lektioner om 4 kirker

Re:formation med tegnefilm og salmerap

Dette store materiale blev udviklet af de Folkekirkelige Skoletjenester i anledning af reformationsjubilæet i 2017. Her bliver sat fokus på reformationen, Martin Luther og på 500-året for reformatorens berømte teseopslag på kirkedøren i Wittenberg. Samtidig er reformationen kernestof i folkeskolen i såvel historie som i kristendomskundskab.

Projektet gennemføres ideelt som et tværfagligt projekt over 14 lektioner - og netop i fagene kristendomskundskab og historie – samt dansk. Der er vægtet faglige mål fra alle tre fag. 
Men man kan naturligvis også plukke i materialet og sammensætte sit eget forløb!

Tegnefilm og fem faglige faser

Projektet tilrettelægges gennem fem faser – fem faglige temaer, der introducerer både reformationens forudsætninger, indhold og konsekvenser for eleverne.
Disse er: Verden i 1500-tallet, Martin Luther og Bibelen, Bogtrykkerkunsten, Reformationen i Danmark, samt Fællessang.

Hvert tema bliver indledningsvist præsenteret for eleverne gennem en lille tegnefilm af ca. 2 minutters varighed. Herefter arbejder eleverne med refleksionsspørgsmål til den lille film og efterfølgende med det konkrete tema i elevbogen Re: minder, der er elevens egen opslags- og arbejdsbog.

De fem tegnefilm er udviklet i samarbejde med firmaet TinyFilm, (www.tinyfilm.dk), der bl.a. producerer film for DR. Filmene kommer til at ligge frit tilgængeligt på DRskole: SE FILMENE HER

Se teaser her

Kirkebesøg og fortællespil

Projektets to første temaer er Verden i 1500-tallet og Luther og Bibelen.  Arbejdet med disse to temaer munder ud i et kirkebesøg centreret om det, såkaldte ”legende læseteater”, det vil sige et traditionelt læseteater suppleret med lyde og bevægelser.

Manus til læseteatret er udviklet til dette formål af skuespiller Jesper la Cour Andersen, Det fortællende Teater. Indholdet er nedslag i Martin Luthers liv fra fødsel til bortførelsen til borgen Wartburg. FORTÆLLESPILLET FINDES I ELEVBOGEN RE:MINDER. 

Eleverne introduceres til det på skolen forud for kirkebesøget og gennemspiller det i kirkerummet, som udgør den indholdsmæssige ramme. Der indgår ikke kostumer, rekvisitter eller andre former for kulisser, ligesom der ikke spilles for et publikum.

En gennemspilning vil vare ca. 30 minutter. Før og efter læseteateret fortæller præsten om det konkrete kirkerum og placerer det i forhold til reformationen. Det vil af gode grunde være meget forskelligt, hvad det vil sige. Der udarbejdes til brug for præsten en række stikord til, hvad det fx kan være: Er der i det pågældende kirkerum noget, som blev bemærkelsesværdigt anderledes med reformationen (hvis døbefonten er blevet flyttet, bænkene er kommet til efter reformationen eller en helgenfigur er pillet ned og sat op som et billede etc.)? Hvad viser, at netop dette kirkerum er et luthersk kirkerum?

Da klassen senere i forløbet skal arbejde med temaet Fællessang fremvises salmebog og orgel, og eleverne vælger evt. en salme, der synges som afslutning.

Per Vers skriver Lutherrap

Da den danske fællessangstradition er en direkte konsekvens af Reformationen, var dette tema oplagt til projektet.  En ganske anden sag er så, hvordan man får elever på mellemtrinnet til at begribe og indleve sig engageret i Luthers salmer. Derfor har skoletjenesterne indgået et samarbejde med den kendte rapper Per Vers, der med udgangspunkt i to af Luthers salmer har udarbejdet en rap, der tolker salmerne indhold i et nutidigt og personligt sprog. Eleverne skal både arbejde med (og synge) Luthers salmer og den rap Per Vers skriver og indspiller.

Tilmelding til projektet

Alle skoler i Brønderslev Kommune fik et klassesæt ud på skolen i august 2017. Hjemmesiden kan fortsat benyttes! Kontakt Pia og hør mere!

Projektet er støttet af Undervisningsministeriet og af Folkekirkens fællesfondspulje vedr. Reformationsjubilæet i Danmark. Det er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af lærere og præster ansat ved 6 folkekirkelige skoletjenester.

Alle skoler får et klassesæt + fem plakater, som illustrerer hvert emne.  - Flere klassesæt kan bestilles

Læs mere på: www.folkekirkensskoletjeneste.dk