Via Dolorosa Påskevandring for 4. - 6. klasse

Mosaik og kristne symboler

Why We Wear - Engelsk og kristendom for indskolingen

Monstre på spil - i kristendom, myter og folketro.
Nyt indskolingsprojekt

Jesus og Lynvild, udskolingen

Religionsfrihed – rum til at tænke og tro? 


Målgruppe: 7.-10. klasse
Fag: Samfundsfag, historie og kristendomskundskab


I dette projekt skal eleverne arbejde med de dilemmaer som religionsfriheden afføder i et flerkulturelt samfund.

Hvad er religionsfrihed? Hvad vil det sige, at et samfund er sekulært? Hvilke love og konventioner gælder for religionsfriheden? Hvordan kan religiøse og ikke-religiøse leve i et fælles samfund, og hvilken love er styrende for denne sameksistens?

Eleverne arbejder case-baseret med, hvad religionsfrihed er.

Materialet indeholder både fiktive cases, som tager udgangspunkt i elevernes skolehverdag, samt virkelige cases fra medierne, hvor dilemmaer vedrørende religion, konflikter og sameksistens er omdrejningspunktet.
Afslutningsvist i projektet skal eleverne fremlægge forslag til, hvordan man lokalt kan arbejde med sameksistens og demokrati mellem forskellige religiøse og ikke-religiøse livssyn.

Gennem arbejdet med en række begrebskort, skal eleverne selv anvende centrale begreber som menneskerettigheder, religionsfrihed, demokrati, sekularisering og forholdet mellem stat og individ. Materialet indeholder baggrundsstof til eleverne om, om religionsfrihedens historiske udvikling og om, hvordan forfølgelser og begrænsninger af religionsfriheden præger et stigende antal af verdens konfliktområder. Det er ønsket, at eleverne herigennem får viden om at alle religioner både krænkes og krænker. Desuden hører der til materialet en oversigt over verdens væsentligste religioner, deres udbredelse, skrifter, grunddogmer og fraktioner.

Som en del af forløbet lægges der op til, at eleverne møde repræsentanter fra forskellige trosretninger. 

Ud over formidlingen af faglig viden og forståelse, såvel historie- og samfundsfagligt som religionsfagligt, er det projektets formål at bidrage til at opfylde et af folkeskolelovens dannelsesmæssige formål, at ”forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre … præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.”

Til læreren: 
Baggrundstekster til læreren
Forslag til undervisningsforløb
Elevhæfter
Begrebskort og case-kort til bordrollespil
Adgang til hjemmeside.
Idéer til eksamensoplæg