PÅSKE I DRONNINGLUND MED 4. KLASSERNE 19. marts 2021

PÅSKEDUGEN GÅ PÅSKEUGEN MED ELEVERNE

Martin - munk og mand. Fortællebilledtæppe + stjerneløb

Nyhed til 7.- 9. kl. med novelle af Kenneth Bøgh Andersen

Mosaik og kristne symboler

Folkekirkens Skoletjeneste i Brønderslev Kommune har ansat en Skolekirke-medabejder i en halvtidsstilling.

 Kontakt Pia Uth med spørgsmål og idéer til materialer mm. 

Pia Uth

Folkekirkens Skoletjeneste i Brønderslev Kommune

Mail: pia@broenderslevprovsti.dk tlf. 20220078