PÅSKE I DRONNINGLUND MED 4. KLASSERNE 5. april 2019 

PÅSKEDUGEN GÅ PÅSKEUGEN MED ELEVERNE

Martin - munk og mand. Fortællebilledtæppe + stjerneløb

RELIGIONSFRIHED 7.-10. klasse

Besøg fire nordjyske kirker på kirketour.dk

”Man har da lov at håbe” – om at sætte ord på håbet.

I år deltager de folkekirkelige skoletjenester i Aalborg og Viborg Stifter i KULTURMØDET på Mors august 2018. I den forbindelse er vi på pladsen med en stand og korte undervisningsforløb. 

MEN VI TAGER MATERIALER OG IDÈER MED HJEM! Så I kan også få glæde af det helt nye materiale og et tilpasset gæstelærerbesøg! Der laves undervisningsmaterialer for indskoling, mellemtrin og overbygning: 

Overskriften er HÅB. Alle kender udtrykket: "Man har da lov at håbe!". Når man håber på noget, bringer man fremtiden ind i nutiden. Hvad vil det sige at håbe - og hvad er håb i religiøs forstand?

 • Indskoling: Med udgangspunkt i fortællingen om Zakæus skal eleverne i indskolingen arbejde med bregebet håb.
  Elevernes egne forestillinger om "Hvad man kan håbe på", udfordres ved hjælp af en billedaktivitet, hvor eleverne til forskellige situationer skal vælge, hvilke tanker og forestillinger man kan håbe på. 
  Tegningerne lægger op til en snak både i grupper og på klassen. 
  Materialet kan hentes på hjemmesiden www.haabe.dk (fra sidst i august 2018) og indeholder
  Oplæg til fortællingen om Zakæus med tilhørende powerpoint. Desuden materialer til print: Billedaktivitet om HÅB og introduktion til læreren. 
   
 • Mellemtrin: Med ugangspunkt i lignelsen om "Den fortabte søn", skal eleverne arbejde med begrebet håb.
  Elevernes egne forestillinger om "Hvad man kan håbe på", udfordres ved hjælp af en billedaktivitet, hvor eleverne til forskellige situationer skal vælge, hvilke tanker og forestillinger man kan håbe på. 
  Tegningerne lægger op til en snak både i grupper og på klassen. 
  Materialet kan hentes på hjemmesiden www.haabe.dk (fra sidst i august 2018) og indeholder:
  Oplæg til fortællingen om "Den fortabte søn" med tilhørende powerpoint. Desuden materialer til print: Billedaktivitet om HÅB og introduktion til læreren.
   
 • Overbygning: Kan bruges i Kristendom og kan evt. kombineres med dansk og musik:
  Eleverne skal arbejde med to sangtekster: hhv. Jakob Knudsen, Se nu stiger solen (1891)  og Lau Højen (Carpark North), Håb (2017),
  Desuden skal eleverne arbejde med opstandelse og evighedsforventning i kristendommen og i andre religioner.
  Materialet kan hentes på hjemmesiden www.haabe.dk (fra sidst i august 2018) og indeholder:
  Adgang til undervisningsforløb om HÅB, med tekster, oplæg til analyse, baggrundsviden, opgaver og introduktion til læreren. 

Alle materialer kan findes på siden www.haabe.dk, og er tilgængelige fra sidst i august 2018