Via Dolorosa Påskevandring for 4. - 6. klasse

Mosaik og kristne symboler

Why We Wear - Engelsk og kristendom for indskolingen

Monstre på spil - i kristendom, myter og folketro.
Nyt indskolingsprojekt

Jesus og Lynvild, udskolingen

”Man har da lov at håbe” – om at sætte ord på håbet.

 

Overskriften er HÅB. Alle kender udtrykket: "Man har da lov at håbe!". Når man håber på noget, bringer man fremtiden ind i nutiden. Hvad vil det sige at håbe - og hvad er håb i religiøs forstand?

 • Indskoling: Med udgangspunkt i fortællingen om Zakæus skal eleverne i indskolingen arbejde med bregebet håb.
  Elevernes egne forestillinger om "Hvad man kan håbe på", udfordres ved hjælp af en billedaktivitet, hvor eleverne til forskellige situationer skal vælge, hvilke tanker og forestillinger man kan håbe på. 
  Tegningerne lægger op til en snak både i grupper og på klassen. 
  Materialet kan hentes på hjemmesiden www.haabe.dk  og indeholder
  Oplæg til fortællingen om Zakæus med tilhørende powerpoint. Desuden materialer til print: Billedaktivitet om HÅB og introduktion til læreren. 
   
 • Mellemtrin: Med ugangspunkt i lignelsen om "Den fortabte søn", skal eleverne arbejde med begrebet håb.
  Elevernes egne forestillinger om "Hvad man kan håbe på", udfordres ved hjælp af en billedaktivitet, hvor eleverne til forskellige situationer skal vælge, hvilke tanker og forestillinger man kan håbe på. 
  Tegningerne lægger op til en snak både i grupper og på klassen. 
  Materialet kan hentes på hjemmesiden www.haabe.dk  og indeholder:
  Oplæg til fortællingen om "Den fortabte søn" med tilhørende powerpoint. Desuden materialer til print: Billedaktivitet om HÅB og introduktion til læreren.
   
 • Overbygning: Kan bruges i Kristendom og kan evt. kombineres med dansk og musik:
  Eleverne skal arbejde med to sangtekster: hhv. Jakob Knudsen, Se nu stiger solen (1891)  og Lau Højen (Carpark North), Håb (2017),
  Desuden skal eleverne arbejde med opstandelse og evighedsforventning i kristendommen og i andre religioner.
  Materialet kan hentes på hjemmesiden www.haabe.dk  og indeholder:
  Adgang til undervisningsforløb om HÅB, med tekster, oplæg til analyse, baggrundsviden, opgaver og introduktion til læreren. 

Alle materialer kan findes på siden www.haabe.dk