Esbjergevangeliet

PÅSKE I DRONNINGLUND MED 4. KLASSERNE 1. april 2022

PÅSKEDUGEN GÅ PÅSKEUGEN MED ELEVERNE

Martin - munk og mand. Fortællebilledtæppe + stjerneløb

Nyhed til 7.- 9. kl. med novelle af Kenneth Bøgh Andersen

Why We Wear - Engelsk og kristendom for indskolingen

VIA DOLOROSA - PÅSKEVANDRING

VIA DOLOROSA - PÅSKEVANDRING

Klassetrin:
For Dronninglund, Hjallerup, Flauenskjold, Klokkerholm, Asaa og Agersted Friskole: 5 - (-6.) klasse

I resten (vestlige del) af kommunen: 4.-5. klasse

"VIA DOLOROSA" er et projekt, der har til formål at give eleverne viden om påskefortællingen. Via Dolorosa betyder ”smertens vej” og refererer til den vej Jesus gik i påsken. 

Eleverne husker påskebegivenhederne, fordi de selv har gået historien og haft rollen som Jesus, Judas, soldat osv. 

En vandring gennem påskens begivenheder. På ruten er der 8 stationer med elevaktiviteter. Alle elever iklædes kostumer (som skolekirketjenesten har) og alle har en rolle med korte replikker og råb.  Jesu tilfangetagelse, domfældelsen, Peters fornægtelse, Simon af Kyrene, vandringen mod Golgatha og meget andet. Vi slutter vandringen i kirken. Alle elever i klasserne deltager i afviklingen og dragter, roller og replikker gør vandringen autentisk.

Der deltager 2 klasser (eller max 50 elever) i hver vandring og de tilmeldte klasser får udleveret materiale med tekster, replikker, tips og ideer til arbejdet med påskens begivenheder i starten af marts.
Bemærk, at man ikke behøver at lære replikkerne helt udenad inden vandringen.

"VIA DOLOROSA" er en bearbejdning af et projekt, som Folkekirkens Skoletjeneste i Hjørring og Aalborg har lavet og det er gennemført i Brønderslev kommune med stor tilslutning og succes de sidste to år.

Varighed: 70-90 minutter + en-to lektioner til forberedelse på klassen

I skoleåret 2020-21 tilbydes Via Dolorosa i uge 11 og 12, 2021 (dog undtaget visse dage) 

Vil du have besøg af Via Dolorosa hos jer, så kontakt Pia på tlf. 2022 0078 eller skriv en mail og aftal tidspunktet! 

HENT MATERIALET HER

SE BILLEDER HER - Og gå ind og like vores Facebookside!